null
電動滑板車、風火輪試行單車徑進行實地試驗計劃

電動滑板車、風火輪試行單車徑進行實地試驗計劃

電動滑板車、風火輪試行單車徑進行實地試驗計劃

運輸署計劃修例規管電動滑板車和電動輪椅等電動可移動工具,包括讓電動滑板車和電動輔助單車可在單車徑使用,但禁止在行車道使用;電動輪椅可以在行人路上使用,但禁止在單車徑或行車道上使用

電動滑板車、電動平衡車或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具,日漸普及,在香港亦不時可見。惟在現行法例下,於公眾場所使用該等工具均屬違法,政府遂於今年中,探討如何合法試用電動可移動工具。 

現時政府禁止使用電動滑板車等電動可移動工具。(資料圖片)

至於當局對試驗計劃中使用的工具,訂出最高時速25公里的限制。


運輸署近日正式公布實地試用計劃,市民登記後,可於科學園白石角海濱長廊旁單車徑,或將軍澳海濱公園旁單車徑,試用電動可移動工具,以收集經驗推動日後立法工作。不過,登記者試行單車徑計劃參加者,需持正式私家車或電單車駕駛執照,並有至少一年的電動可移動工具使用經驗。登記已於(2020年10月30日)截止。

香港便攜式電動車總會表示,使用電動可移動工具人士,本身未必希望駕駛車輛,並非必定有駕駛執照。惟運輸署今次試驗計劃,需購買「第三者風險保險」,加上現時屬試驗階段,理解需有較嚴格要求,希望日後修改相關法例後,可更靈活使用同類工具。運輸及房屋局及運輸署今年中向立法會提交文件,計劃在今年下半年,於科學園及將軍澳推行電動可移動工具實地試驗計劃,之後再展開諮詢,擬於2021年展開修例工作。

運輸署近日正式公布實地試驗計劃的詳情,以研究公眾對在單車徑使用電動個人移動工具的接受程度;了解相關工具與普通單車間的互動;相關安全要求的成效。


  

1)科學園 -白石角海濱長廊旁單車徑                              

2)將軍澳-將軍澳海濱公園旁單車徑

根據計劃,參加者需持有私家車或電單車的正式駕駛執照,具備操作電動可移動工具至少1年經驗,並需自備符合要求的相關工具。合資格者可於今日內登記參與科學園及將軍澳實地試驗;或於11月20日前,登記只參與將軍澳實地試驗。科學園的計劃於12月11至13日,早上10時至下午6時開始;將軍澳的則於1月29至31日,在同一時段展開。

運輸署對電動可移動工具的規格,亦有一定要求,例如時速不超過25公里,使用電動滑板車、電動單輪車等時,亦需配戴大會提供的單車安全頭盔,而且工具需裝有白色頭燈及紅色尾燈。電動輔助單車的闊度不可多於700毫米,並需配備響鬧警告裝置等。另外,兩者都不能載客、要具有效制動及停車裝置,並設車速儀或可顯示車速的應用程式。

電動可移動工具的要求(試驗計劃網站)

實地試驗計劃的詳情可參考(試驗計劃網站)

https://emdsitetrials.hk/#note


唔知大家對今次既計劃有甚麼睇法呢?

如果真的落實後,您地又會唔會買電動滑板車、電動平衡車或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動移動工具代步呢?


參考資料/圖片:

試驗計劃網站 : https://emdsitetrials.hk/#location

HK01.COM  《電動滑板車、風火輪試行單車徑計劃 登記今截止 需持駕駛執照》

31st Oct 2020 Chung Yung Cycle Co.-Marketing

Recent Posts

  • 電動滑板車、風火輪試行單車徑進行實地試驗計劃

    電動滑板車、風火輪試行單車徑進行實地試驗計劃

    電動滑板車、風火輪試行單車徑進行實地試驗計劃運輸署計劃修例規管電動滑板車和電動輪椅等電動可移動工具,包括讓電動滑板車和電動輔助單車可在單車徑使用,但禁止在行車道使用;電動輪椅可以在行人路上使用,但禁止 …
    31st Oct 2020 Chung Yung Cycle Co.-Marketing