CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
CUBHO--Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
 • CUBHO【德國品牌】滑滑碳纖維超輕兒童12寸平衡車Ultimate
$4,580.00

Description

車框架:炭纖維                       車輪直徑:約12寸

適合年齡:3-6?                     承重範圍:小於30kg 

毛       重:約5kg                           淨      重:約2.9kg

配置:LED車燈、喇叭通過2.4G控制器與按鈕無?鏈接,可拆卸、可充電

14.png17.png15.png3.png4.png

View AllClose